Free Joomla Templates by iPage Hosting

11.2.2019. hotspot logiranje - kiportal.lan

Poštovani,

testiramo hotspot logiranje s drugih ip adresa. Nove ip adrese su 172.16.253.65 za ki-portal mrežu i 10.100.2.1 za peski-lan (mreža ki-portala na peskima). Prijašnja ip adresa je bila 10.100.1.1.
Ili, umjesto da pamtite brojke, jednostavno upišete kiportal.lan u internet preglednik (Firefox, Chrome...) kada se želite logirati/ odlogirati.